8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77099

Tel. 281.495.8133 Fax 281.568.1833 

info@giaoxungoiloi.org

Vì dịch Corona, Trường Mẫu Tâm nghỉ đến khi báo lại. 
 
TĨNH TÂM LỚP XƯNG TỘI LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC
Theo chỉ thị của Tổng Giáo Phận, Ban Giảng Huấn sẽ hoãn lại những buổi Tĩnh Tâm cho các em.  Các ngày Tĩnh Tâm mới sẽ được thông báo sau.

-----------------------------
Due to the coronavirus, the Archdiocese has instructed us to cancel classes and postpone retreats.  Below are the information for our Parish School:


All classes will be cancelled until further notice.

1st Communion and Confirmation Retreat will be postponed to a later date.  We will give the new dates once we have the clearance from the Archdiocese to resume activities.