Donation (myEoffering) - Đóng Góp qua Mạng


Xin chân thành cám ơn quý Ông Bà và Anh Chị Em quảng đại đóng góp giúp phát triển Giáo Xứ.  

Để đáp ứng theo yêu cầu cho những ai muốn dùng mạng đóng góp giúp xây dựng Giáo Xứ,  Giáo xứ mới có chương trình Đóng Góp qua Mạng (myEoffering - Electronic Offering).  Qua mạng myEoffering, quý vị có thể đóng góp hàng tuần hoặc đóng góp cho những nhu cầu khác trong Giáo Xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà Bank. Khi dùng cách đóng góp này, hàng tuần quý ông bà và anh chị em không cần viết chi phiếu hoặc dùng tiền mặt để đóng góp.  

Công ty myEoffering đang phối hợp với nhiều Nhà Thờ tại Hoa Kỳ dùng mạng để đóng góp; những ai muốn đóng góp qua mạng xin yên tâm vì công ty rất cẩn trọng trong việc bảo mật những dữ kiện riêng tư của mỗi người.Để ghi danh dùng myEoffering, xin bấm vào

 

 
        Zelle: ngoiloi8503@gmail.com 


***Để việc lưu giữ chi tiết đóng góp được chính xác, xin đánh vào Số Danh Bộ (Số Phong Bì) khi ghi danh.***

Chân thành cám ơn sự rộng lượng đóng góp của mọi người.

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ

                                                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Christ, the Incarnate Word would like to thank you for your generosity and continuous support to the parish.

Christ, the Incarnate Word has partnered with myEoffering to provide donors the convenient of online contribution.  Online contribution is a process much like online bill pay.  Donors opt to have their financial contributions to the church withdrawn directly from their credit/debit card, checking or savings account in lieu of bringing cash or paper checks each Sunday.

myEoffering have processed electronic donations for many churches in the United States.  They are fully compliant with the Payment Card Industry Data Security Standards therefore, we are comfortable in the security their service provides.To sign up for myEoffering, please click on

The parish also has Zelle as a donation option:  Zelle - ngoiloi8503@gmail.com
 
***Please be sure you enter your envelope number to ensure correct recordings for your contribution.***


We are grateful for your generous contribution.

Rev. Thu Ngoc Nguyen
Pastor

 

 

8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77099

Tel. 281.495.8133 Fax 281.568.1833 

info@giaoxungoiloi.org