Giáo Xứ Đức Kitô

                   Ngôi Lời Nhập Thể

8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77072 Tel 281.495.8133 Fax 281.495.4220  info@giaoxungoiloi.org  

 Christ the Incarnate Word Catholic Church welcomes you.  Come join us!

Kính chào Quý Đồng Hương đang viếng trang nhà của Giáo xứ
Christ the Incarnate Word Catholic Church was officially named a parish of the Galveston-Houston Diocese in 1998. Monsignor Le Xuan Thuong, the first and founding pastor, has faithfully lead his parish from a simple church of approximately 300 families into a faithful flock of 1,500 families (over 6,000 people). We are a vibrant Vietnamese-American parish that continues to grow as a result of communal sharing of time, talent, and treasure. We are also blessed with a wonderful community center that acts as a hub for religious and Vietnamese educational programs for parishioners of all ages.  Our church proudly offers ministries for community outreach, parish-life programs, prayer, bible study, among many other activities for the faithful. In addition, our Life Teen program comes alive with the gathering of hundreds of teens every Sunday for 2:30pm Mass during the school calendar.
 Giáo Xứ   Bí Tích  Bài Đọc Chúa Nhật   Phụng Vụ  Hội Đoàn & Sinh Hoạt  Phút Suy Niệm  Hình Ảnh Giáo Xứ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đức tin là một ơn thánh, một hồng phúc của Thiên Chúa.

Đức tin của Mẹ Maria như một con đường. Mẹ Maria đi trước chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin, Mẹ tháp tùng và nâng đỡ chúng ta. Đức tin của Mẹ Maria là một con đường theo nghĩa trọn cuộc sống của Mẹ là bước theo Con của Mẹ: Chính Chúa là đường, chính Chúa là hành trình. Tiến bước trong đức tin, bước tiến trong cuộc lữ hành thiêng liêng ấy chính là đức tin, và không là gì khác hơn là bước theo Chúa Giêsu, lắng nghe và để cho Lời Chúa hướng dẫn; nhìn như Chúa cư xử và đặt chân chúng ta theo vết chân của Chúa, có cùng những tâm tình và thái độ của Chúa: khiêm tốn, từ bi, gần gũi, nhưng quyết liệt từ khước thái độ giả hình, sống hai mặt, tôn thờ thần tượng.

MASSES AND RECONCILIATION


Sunday Masses 

Saturday:  6:00 pm

Sunday:    7:00am, 9:00am, 11:00am, 7:00pm
   
            Lifeteen Mass 2:30pm (English)  
          

Daily Masses

Monday-Saturday: 7:00am
1st Friday of the Month 7:30pm (Eucharistic Adoration after mass) 

Reconciliation
20 minutes before masses or by appointment


                   ***********************************************************************

Thánh Lễ Chúa Nhật:


Thứ Bảy    - 6:00pm Giuse Lê Văn Minh 832-858-1597

Chúa Nhật: 7:00am Gioan Nguyễn Văn Bản 281.565.1185

                   9:00am Phêrô Nguyễn Minh Quang 832.277.3468

                   11:00am Giuse Nguyễn Mậu Bình 832.978.4542 

                
  7:00pm Phanxicô Trần Văn Quang 832.566.3664

Tiến Anh   2:30pm 


Thánh Lễ hằng ngày:  
7:00 Sáng

Thứ Sáu đầu tháng:
7:30 Tối (sau Thánh Lễ chầu Mình Thánh)

Giải Tội

20 phút trước Thánh Lễ, hay theo hẹn.


Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh..


Linh Cữu Đức Ông Philippe Lê Xuân Thượng được an nghỉ tại Nghĩa trang FOREST PARK WESTHIENER 12800 Westheimer Road, Houston, TX 77077                                       

Cảm Tạ

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Tổng Giáo Phận Galveston Houston và Tang Quyến xin chân thành Cảm Ơn:

 • Đức Hồng Y Niên Trưởng Hồng Y Đoàn Angelo Sodano
 • Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Galveston Houston
 • Đức Tổng Giám Mục Joseph Fiorenza, Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Galveston Houston
 • Đức Cha George Sheltz, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Galveston Houston
 • Đức Cha Vincent Rizzotto, Nguyên Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Galveston Houston
 • Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc 
 • Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang 
 • Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết 
 • Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ
 • Cha Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Galveston Houston.
 • Cha Bạn Giuse Nguyễn Quang Thanh, Giáo Phận Sydney, Australia
 • Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ.
 • Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Galveston Houston
 • Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Tổng Giáo Phận Galveston Houston
 • Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Tổng Giáo Phận Galveston Houston
 • Cộng Đoàn Giáo Xứ Thánh Tâm, Tổng Giáo Phận Galveston Houston
 • Các Liên Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành
 • Knights of Columbus
 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo Bạn trong Hội Đồng Liên Tôn
 • Thầy Thích Nhất Hạnh và Phật Tử Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam
 • Thầy Thích Thông Lai, Làng A Di Đà
 • Dân Biểu Tiểu Bang Hubert Võ
 • Nghị Viên Thành Phố Richard Nguyễn
 • Đại Diện các Đoàn Thể và Cơ Quan
 • Các Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền Hình và Báo Chí
 • Nhà Quàn Vĩnh Phước
 • Thân Bằng quyến thuộc và bạn hữu
 • Đã Phân Ưu, thăm viếng, cầu nguyện và hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Ông Philippe Lê Xuân Thượng

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ sót xin quý vị niệm tình tha thứ.

Đồng Cảm Tạ,

 • Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể.
 • Chị Lê Thị Tình chồng Bùi Thanh Thiết và các con Florida Hoa Kỳ.
 • Em Orchid Ngai Lê và các con Houston Hoa Kỳ.
 • Em Lê Văn Ngự vợ Nguyễn Thị Nết Việt Nam.
 • Em Lê Thái vợ Nguyễn Thị Sinh và các con Việt Nam.
 • Em Lê Thị Hạnh và các con Việt Nam.Kính th
ưa Đc Ông chánh x Tiên Khi Philippe Lê Xuân Thượng

“Tình thương Chúa p con sut c cuc đi”

 Ước nguyn ca Cha là được Chết ti Bàn Thánh, hay là Chết ti Nhà Xứ .

Kính thưa Đc Ông kh kính ca chúng con, 71 năm sng trên cõi đi, 44 năm làm Linh Mc, ch là mt chm bé nh trong vn xoay ca vĩnh cu. Nhưng vi mt đi người qa là mt con đường dài đáng k. Cha đã dâng hiến c cuc đi cho Thiên Chúa và Giáo Hi. Chúng con cm t Thiên Chúa và Tạ Ơn Đc M Maria đã ct Cha V đúng như sự ước nguyn ca Cha.

Kính thưa Cha, c cuc đi Cha đã phc v Thiên Chúa và Giáo Hi, qua nhiu s v khác nhau: 9 năm trong ngành ngoi giao ca Tòa Thánh, qua các nước như Bangladesh, Bt Ma, Solomon Islands, và Chí Li. Biến c tháng tư năm 1975, khi min nam Vit Nam thay đi chính quyn, lúc by gi Cha nghe hàng trăm nghìn người Vit Nam di tn b nước ra đi tìm t do, Cha đã mong mun sng gn gi h, chia s đi sng ly hương vi h, cũng như đ nâng đ đi sng đc tin ca người t nn, Cha đã hy sinh ri ngành ngoi giao cao sang đ đến Hoa Kỳ. Cha đã phc v ti giáo x Saint Jerome, giáo x Các Thánh T Đo Vit Nam, giáo x Chánh Tòa Thánh Tâm, và hơn 16 năm dài Cha đã gây dng Giáo x chúng con được như ngày hôm nay t mt miếng đt trng. Ngôi Thánh Đường khang trang mang tên Đc Kitô Ngôi Li Nhp Th, Linh Mc Chánh X tiên khi chính là Cha.

Chúng con nh rt rõ, 16 năm trước đây, giáo x ch là mt vùng đt hoang vu. Cha phi tá túc bên nhà x ca giáo x Notre Dame. Chúa đã quan phòng sp đt, sau hai năm nhà x được xây ct. Kế tiếp mt ngôi thánh đường tân thi, rng rãi khang trang được hoàn thành. Hi trường và các lp hc tiếp tc được xây lên. Chúng con biết rõ, nhng công trình Cha đã thc hin, chúng con càng hiu Li Chúa: Người Mc T nhân lành hy sinh mng sng mình cho đoàn chiên (Gioan 10,11) chính s hy sinh ca Cha, cũng như tm lòng ca người mc t nhân hu, đã đem li cho giáo x chúng con, biết bao hng ân ca Thiên Chúa. Ngoài s ln lên v nhân s. Bên cnh đó biết bao gia đình đ v đã được hàn gn, biết bao tâm hn đau kh đã tìm được li nim vui, và biết bao người sng trong lo lng bun phin đã tìm li bình an.

Chúng con cm ơn Chúa đã đưa Cha v vi giáo x chúng con, chúng con cùng đng hành vi Cha, biết bao thăng trm ca cuc đi người mc t, chúng con hc hi nơi cha s khiêm tn, tính gin d và nhit thành trong bn phn, cương trc và hy sinh c cuc đi không biết mt mõi cho đàn chiên.

Gi đây Cha đã hoàn tt cuc đi dương thế, ri ra đi vi hai bàn tay trng, b li tt c, không mt li vĩnh bit, chúng con đã mt Cha tht ri, Cha Ơi.

Kính xin Cha cu bu cho giáo x chúng con, chp nhn s tht mà đoàn kết gn bó vi nhau, trong lúc vng bóng người Cha Kh Kính.

Chúng Con cúi đu chào tm bit Cha, hn ngày gp li Cha trên nước tri.

Giáo X Đc Kitô Ngôi Li Nhp Th.

Ch Tch Hi Đng Mc V,

Phêrô Võ Minh Hc


                  SCHEDULE

T.T.V   Thánh Thể

T.T.V   Đọc Sáchcache/wst.opf.4596673.xml

Archdiocese of Galveston-Houston
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể


Cha Chánh Xứ
Đức Ông Philippê Lê Xuân Thượng, S.Th.L, JCD

Cha Phó Xứ
Linh Mục Giuse Bùi Tiến

Thầy Phó Tế

Giuse Nguyễn Sĩ Bạch

Gioan Baotixita Nguyễn Văn Định

Phêrô Nguyễn Đức Cường 

Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ
Phêrô Võ Minh Học
832-790-0816

Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh
Phanxicô Trần Văn Quang
832-566-3664

Lời suy niệm cuối cùng của Chủ Chiên


Tri
u đi Thiên Chúa đã đến gn… 
Hãy ăn năn sám hi.

Minh là một lu
t sư không chê trách được trong ngh nghip. Minh không bao gi nhn tin đút lót, trái li sn sàng giúp người góa ba, k nghèo khó, cô thân cô thế mà không đòi hi mt đng thù lao. Anh còn có nhng c ch tt đp khác như giúp người mù băng qua đường. Anh được nhiu người biết đến và ca ngi. Nhưng anh quá t ph t mãn, coi mình hơn k khác. Mt biến c xy đến vi anh.

Mt chiu n trên đường v nhà sau ngày làm vic mt nhc, anh thong th bách b trên cu Trường Tin (Huế), va hóng gió chiu va ngm cnh hoàng hôn đang nh ngã bóng trên lp người nhn nhp mua bán bên b sông. Tình c anh thy bóng dáng mt thiếu ph đang nghiêng mình trên thành cu. Ri mt tiếng đng mnh như có mt vt gì nng rơi xung làm nước tung tóe lên. Anh dng bước. Có tiếng kêu là t dưới nước vng lên, mi lúc mt nh dn theo gòing nước cun đi…. Ri im bt… Anh mun chy nhưng hai chân không bước nhanh được vì quá xúc đng. Anh t t đi v nhà, không nói vi bt c ai v người thiếu ph xu s b giòng nước cun đi. Nhưng biến c này đã ám nh anh mt cách sâu đm.

T trước đến nay chàng vn t xem mình là người đo đc tt lành. Bây gi anh thy rõ anh đã đóng kch, khoe khoang, t kiêu, gi hình , ham h và nht là ích k. Bao nhiêu vic  làm t trước anh c ý đ cho k khác ca ngi… Anh đã thành công không ít trong vn đ này. Nhưng hình nh người thiếu ph kia không ngng ám nh anh, lương tâm anh luôn b ray rt. Anh đã có th cu sng nàng! Cơ hi đã qua. Anh cm thy hi hn… tâm hn rng trng.

Chúa nói vi chúng ta hôm nay, triu đi Thiên Chúa đã đến gn. Anh em hãy sám hi và tin vào tin mng. Nếu nhiu lúc chúng ta cm thy tâm hn trng rng, hi hn vì đã b qua mt cơ hi tt đ phc v anh em. Chúa đã đến vi chúng ta.

Bn thân mến, Chúa đã và đang đến vi bn qua nhiu hoàn cnh, vui có bun có, thành công có, tht bi cũng có… Bn hãy dng chân li, suy nghĩ và cu nguyn. Bn s nhn ra tiếng gi ca Chúa, Chúa mun bn làm mt công vic nào đó, đ cng tác vi Ngài đến vi tha nhân, tiếp tay vi Ngài đ cu vt nhng gì đ v, hư mt.

Kitô giáo bt đu vi ý thc ti li. Li Chúa mi gi sám hi, ci thin đi sng, không bao gi mt giá tr hay li thi. Đng t ph t mãn như người bit phái: tôi không phi như nhng người khác. Ci thin đi sng s rt khó khăn cho nhng ai nghĩ mình không cn phi ci thin.Nhưng khi bn cm thy cn sa đi, tc là lúc Chúa đang đến vi bn đ giúp bn.

Bn thân mến, dù bn đang sng trong hoàn cnh nào chăng na, Thiên Chúa luôn yêu thương bn. Ngài luôn yêu thương mà không đòi hi, ch mun bn nhìn nhn bn tht s cn Ngài giúp đ vi lòng khiêm tn chân thành. Bn nghĩ sao?


Những Lời suy niệm quá khứ: Đức Ông Lê Xuân Thượng

Phân Ưu & Tâm Tình

Hôm nay là ngày cuối cùng. Linh cửu của Đức Ông Philiphe sẽ rời bỏ giáo xứ để trở về lòng đất. Thân xác Ngài để lại đây. Nhưng con tin chắc rằng linh hồn ngài đã được ở trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Vì Ngài đã chu toàn thiên chức Linh mục cho đến hơi thở cuối cùng qua việc Ngài phục vụ cho Giáo Hội, và đặc biệt là giáo xứ chúng con. Còn đâu những lời Ngài giảng dạy. Cha đã để lại cho chúng con những bài giảng rất là quý báu về đời sống Đức tin và hôm lễ Kính Thánh Gia Ngài đã giảng bài về đời sống gia đình. Rất là ý nghĩa.con luôn nhớ nụ cười cuả Cha. mổi lần lễ xong Cha đứng cuối nhà thờ. Khi gia đình co Chào Cha lúc nào Cha cũng hỏi << khoẻ không con>> bây giờ không được nghe những lời yêu thương đó nữa. Gia đình con xin cảm tạ và luôn quý mến Cha. mãi mãi con luôn nhớ đến Ngài. Cha nghĩ bình yên Cha nhé. Chúa luôn ấp ủ Ngài – Vivian Nguyen


In memory of Monseignor Phillip Lê Xuân Thượng, pastor of Christ The Incarnate Word parish.

14 năm trước, Cha là người đã làm lễ và đưa Bố con tới nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm nay, cũng tại nghĩa trang này, con phãi tiễn Cha lần cuối cùng. Điều mà con nhớ mãi là Cha luôn gọi con bằng tên. Trong muôn ngàn con chiên, Cha luôn nhớ tên của con, cho con một cảm giác rất đặc biệt vì con cũng là một con chiên bình thường như những con chiên khác.
14 years ago, in the same church, at the same cemetery, you were the one who gave the final blessings for my dad. Today, with all the memories flasback inside, I had to say goodbye to you. It's not an easy feeling.
Thank you for everything you had done for the church and for us. You are in a much happier place now. Please pray for us as we are still on our journey. 

You will be missed, father. – Thuy Cuc Nguyen
_________________________________________

My dad is my hero. He and I cried when we stood on the alter to say goodbye to his hero, Duc Ong. My dad lost his father when he was15 and he often told me Duc Ong is truly like a father to him. He'd often go to Duc Ong's house, sometimes several times a week, with all the other HDMV adults to visit with Duc Ong. He'd never miss any chance he had to go visit Duc Ong and I remember asking him once after noticing his constant absents from family dinners, "do you seriously have to go every single week dad?" My dad's reply was, "you never know how long we will have with Duc Ong and it's very special to be invited to hang out with Duc Ong. Not everyone gets to go, don't be jealous." He was always excited to go be with them. A "band of brothers with their father" he'd say. I didn't bring my phone. I didn't take photos during the prayers, the mass, the funeral. I didn't want to distract myself. I wanted to just be there, in the moment, in reality. I wanted to really feel God's presence and pray like my dad did. I felt a deep sense of sorrow even though I'm certain Father is in God's loving arms now. It felt so sad to leave father there at the grave by himself in the cold and in the rain, but his warm spirit lives on. His everlasting love gives us hope and peace.- Mollie Vu

You left us with a legacy. It's not in the church or the school building that you led us to build. That legacy lies within the youth of our parish. Thank you for saying yes to the young ones...for believing in us. Bao Loi

I will miss see you when I walk in to church! Thanks for giving us the church and the school and also helping us grow into who we are now. One of the hardest see you late. I will miss all the time I went to your house we look at the birds and talk about life and the students. You always believed in me thank you for the support! Not only did you build the school and the church but you gave us a bond that can't be broken! You brought the youth and everyone else together I will always remember how you told me that the youth is the future! Duc Ong I will always be looking up to you.... Kimberly Doan

Lần cuối cùng trong đời được tháp tùng cha đi hành hương. Đây là thánh lễ cha dâng để kính Mẹ Maria ở Fatima năm 2010. Mỗi lần gặp mặt, Cha vẫn hỏi con là khi nào sẽ đi hành hương với cha nữa. Con vì cuộc sống xoay vần mà lỡ hẹn với cha nhiều lần, để rồi đó cũng là lần cuối cùng. Giờ đây, chắc có lẽ Mẹ Maria, người Mẹ mà cha yêu mến, đang ưu ái cầm tay cha và đưa cha đến với Con Mẹ để hưởng hạnh phúc muôn đời. Tạm biệt người Cha yêu dấu và đáng kính của con. Mình hẹn gặp lại trong ngày sau hết, cha nhé... Nancy Tang

Today, reflecting back on the memories and moments I've had with Duc Ong as a teenage and then as a young adult and now as a married woman, I feel truly blessed to have had a the honor of being graced with your Fatherly guidance, your pastoral love and undoubted support and encouragement for all of us youth and leaders at Christ, the Incarnate Word Parish. If it were not for you Duc Ong, I would have never come to know God and nurture my faith & love for God. I have confidence you are with our Heavenly Father now. Thank you for everything you've done for me and for being at my wedding. I'm so blessed that I was the last wedding you attended. ♡♡ :_( ♡♡ May your soul find eternal rest with Him Love you Duc Ong.- Mollie Vu

Ngày ta sinh ra đời, mọi người chung quanh ta thì cười, còn ta thì khóc, bởi vì ta biết rằng mình chuẩn bị bước vào thế gian với một cuộc hành trình đầy gian khổ và nhiều nước mắt. Nhưng ngày ta nhắm mắt lìa đời, mọi người chung quanh ta thì khóc, còn ta thì cười, bởi vì ta biết rằng mình đã hoàn thành cuộc hành trình trên dương thế này để về với Chúa, đấng cùng đích của cuộc đời ta. Nhìn cha nằm đó, an bình quá, giữa những giọt nước mắt khóc thương cha của mọi người xung quanh, con thấy được nụ cười mãn nguyện của cha. Con biết cha đã được diện kiến đấng mà cha hằng ao ước. Còn gì hạnh phúc hơn, cha nhỉ. Please watch over us and keep us united in the prayers. We're temporary separate in this life, but we'll see each other again. I'm sending my last goodbye to you, my beloving father-- Nancy


Today we lost a great man and priest. Please pray for our parish priest Monsignor Philippe Le Xuan Thuong - Bao Loi

Buồn quá! 2 giờ sáng chủ nhật rồi không ngủ được mở Facebook ra thấy vài dòng tâm sự của Anh Khang làm tôi nghẹn ngào thương nhớ Cha, qua 15 năm lúc vui lúc buồn của GX , riêng vợ mình cứ nhìn cơm nước thì lại khóc òa lên làm mình cũng không cầm được nước mắt , cứ chiều chiều vợ mình mang đồ ăn cho Cha , nay Cha không còn nửa, cách đây hai ba hôm Ngài còn nói hôm này cho Cha ăn gì mà xách 2.3 cà mèn vậy? Nhưng bên trong không có gì , vì mới rửa xong , đồ ăn dựng cái khác, đó là lần gặp Cha lần cuối. Cha ơi! Cha sao Cha ra đi đột ngột quá , dàn bầu bí con làm cho Cha chưa xong, trời lạnh quá, Cha tha thứ cho con. Lần nào họp LMTT Cha cũng gặp khuyên con nên quên quá khứ đau buồn đó coi như đã mất. và khuyên 2 vợ chồng con hàn gắn lại, lỗi tại con, con không quên cám ơn Cha – Thanh Nguyen

It's an honor to be able to serve with a great pastor! I learn much from him. Cha, I will keep you and your family in my prayers – Deacon Cuong Nguyen


When I lost my faith and hope, you were there to guide and walk me thru the hardest time in my life. Thank you for your advises and prayers. May God keeps you in his everlasting love. Will always miss you. Sẽ mãi mãi nhớ đến cha, người cha tinh thần mà con kính mến. Chúng ta sẽ nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện, cha nhé. RIP Monsignor Phillips Le Xuan Thuong. --Nancy Tang

Sáng nay, là buổi sáng đầu tiên không có Cha dâng lễ..bước vào Thánh Đường, nhìn thấy di ảnh của Cha với nụ cười rất tươi, con cảm thấy buồn và nhớ về Cha..mỗi sáng thứ 7 đi lễ, nhìn thấy người Cha già, mặc áo khoác, đeo khăn choàng cổ, đội nón, đi từ nhà xứ vào Thánh đường để dâng lễ, nhìn Cha từ từ thong thả đi lên bàn thờ... Con nghĩ đến câu nói dí dỏm của Cha PMT, ở Việt Nam, nơi con sinh hoạt trước đây " con lom khom bước lên bàn thờ Chúa... "rồi mỉm cười, thầm cầu nguyện, xin Chúa chúc lành và gìn giữ Cha.... Thánh lễ kết thúc, Cha lại lặng lẽ đi về nhà xứ , hình ảnh đó mỗi sáng thứ 7 , trở nên rất quen thuộc, hôm nay, con cảm thấy thấy hụt hẫng... Sáng hôm qua , Cha cũng chuẩn bị để đi ra Thánh đường...nhưng Cha đã không kịp dâng Thánh lễ cuối cùng... Kim Loan Nguyen

Từ khi vào Giới Trẻ phục vụ nhà thờ đến giờ, cứ sau lễ là Cha lại ra cảm ơn từng người. Cha cứ mong có nhiều giới trẻ đọc sách thánh, rồi phục vụ trong cách Thánh Lễ. Gặp Cha ở đâu Cha cũng khen rồi khuyên là phải giúp lâu dài cho thế hệ sau này. Vậy mà giờ Cha ra đi đột ngột quá. We'll always miss you, Cha --- Ann Nguyen

Monsignor, you have been in my life since I was 7 years old.... Since our parish was at Notre Dame ... You made today's church and school possible. You were misunderstood.. But you were respected and known. You were my priest who gave me my First Communion.. You were there at my confirmation... You were just here... You've been a HUGE part of my life. I just saw you and we talked for awhile.. I am happy that GOD has called you up to be beside him... Please watch over me And the rest of your parish... Thank you Monsignor... Thank you for your time and service... GOD received a great man. #Monsignorphilippe #imgoingtomissyou #prayforhim Nanhi Paganini Thi Tran

Sáng sớm hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2015, Chúa gọi Cha về rất đột ngột. Chiếc lá vàng kia rụng xuống để cho toàn thể Giáo xứ chúng con thương tiếc. Dường như thời gian của Chúa và thời gian của con người rất khác biệt, cũng như ý nguyện của Chúa và của chúng ta cũng không bao giờ giống nhau cả. Cha đã ra đi vĩnh viễn…. Hôm qua kia Cha vẫn ngồi cười nói với chúng con trong buổi họp Hội Đồng Mục Vụ & Tài Chánh hằng tháng…Cha vẫn luôn ân cần chỉ bảo và lèo lái con thuyền của Giáo xứ đi trên một hướng tốt đẹp như những thăng trầm của Giáo Xứ trong nhiều năm qua. Cha vẫn nói với anh em chúng con là Cha đã giúp Giáo xứ trả hết nợ do đó Chúa gọi thì Cha sẽ bình an ra đi….Quả thật, Cha đã được Chúa gọi về một cách rất bình an sáng hôm nay. Con nhớ Cha có nói rằng: “Năm nay văn nghệ cũng như năm rồi phải không Khang?” Con thưa: “chúng con đã sẵn sàng và sẽ trình diễn “máu lửa” hơn năm rồi nữa Cha ơi!” Anh Chủ Tịch còn nói Anh Khang chuẩn bị ban nhạc cho lần kỷ niệm 45 năm thụ phong linh mục của Cha sắp tới vào cuối tháng 11 nữa mà. Nhưng ý Chúa muốn thì không một ai có thể cưỡng lại được chúng con không còn dịp hát cho Cha nghe nữa rồi. Thôi thì ngày hôm nay con viết lên vài dòng tâm sự để gọi chia tay với Cha… Con biết Cha vẫn mĩm cười với Anh Chị Em Liên Ca đoàn chúng con và với giáo dân Giáo xứ Ngôi Lời. Thành kính cuối lạy Cha lần cuối; Đứa con mê Nhạc của Cha, Con Phaolô Nguyễn Duy Khang

Haven't had the time to express myself...It felt just like yesterday when I brought home the trophy for our parish back when we still had Vietnamese Spelling bees.You were so happy and ever since then, we became close. I always enjoyed your homilies and looked forward to hearing you call me Mother Superior, haha. I miss you a lot Cha Thuong. When I received news of your passing, I tried so hard to hold back tears at work. Please continue to pray for each and every one of us at CIW. To me, you were the best priest ever. Forever and always will be! Rest in peace, Cha Thuong-Thinh Nguyen

Lift my prayer up to Monsignor Phillips Le Xuan Thuong I really happy to see u this morning in your bed with your eye close my tear came from my heart and eye I really miss u a lot thanks for guide me in to my faith and everything and that u have done for are youth the ciw family i really miss u a lot right plz look over us and pray for us to keep building our parish and youth in the future cam on Duc one love u Monsignor Phillips Le Xuan amen --- Thanh Dang

Sáng nay nghe tin thật buồn ! Đức Ông Philiphe Lê Xuân Thượng - Chánh xứ tiên khởi Gx Ngôi Lời Nhập Thể ; nơi mình đang sinh hoạt mới đột ngột qua đời . Thánh Phaolo dạy : " Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh " ; đó là tâm tình xứng hợp nhất của những kẻ tin, và chúng con cũng phải mặc lấy tâm tình đó trong biến cố này . Xin tạ ơn Chúa với Cha vì hồng ân sự sống , hồng ân được làm người làm con Chúa , và hơn thế nữa là hồng ân trong ơn gọi Linh mục , để rồi trong ơn gọi này Chúa thực hiện những kế hoặch yêu thương. Có thể nói hình ảnh của Cha chính là hình ảnh của một Apraham . Như xưa Thiên Chúa hứa ban cho Abraham sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc , và Ngai mời gọi ông từ bỏ quê hương xứ sở mình đến miền đất Canaan ; miền "đất tràn đầy sữa và mật " miền đất hứa mà Thiên Chúa muốn gầy dựng dân riêng của Ngài . Cũng vậy ; từ Địa phận Nha Trang biển xanh cát trắng- Việt Nam . Thiên Chúa cũng mời gọi Cha rời bỏ quê hương xứ sở mình, lặn lội vượt đại dương để đến Texas miền đất của tự do ; miền đất " tràn đầy sữa và mật " . Và trong sự quan phòng đầy yêu thương đó Thiên Chúa đặt để Cha làm người quy tụ Dân Chúa Việt Nam trên đất khách . Và như thế Cha cũng trở thành Cha chung của mỗi chúng con như Abraham xưa. Với tinh thần cương nghị ,và dấn thân không mệt mỏi; Cha đã chu toàn ơn gọi mục tư của mình cách triệt để. Có thể nói Cha là trái ngon đầu mùa mà chúng con tế lễ Thiên Chúa. Sáng nay hạt giống tốt của trái ngon ấy đã vùi vào lòng đất sâu; để thối rữa mục nát đi; ngõ hầu làm trổ sinh những mùa gặt mới .Cách đây chưa lâu Giáo xứ trả xong nợ . Cha vui mừng tâm sự : " Giáo xứ trả hết nợ rồi, nếu Chúa có gọi tôi BÌNH AN ra đi " . Bổn phận của Cha sáng nay " chưa tròn" Vì Thánh lễ sáng nay Cha chưa kịp dâng. Nhưng từ nay Cha sẽ dâng Thánh lễ đời đời bên Chúa; và chúng con xác tín rằng lời cầu bên Thánh Nhan Uy Linh đó; có mỗi chúng con . Xin tạ ơn và ngàn đời tạ ơn vì người Mục tử nhân lành hi sinh vì đàn chiên , sống cho đàn chiên và chết giữa đàn chiên. " Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn . Tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi." (Tv) . Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha và cho Giáo xứ trong biến cố này. - Quan Nguyen

I just saw you last week. I asked you how you were and you smiled and told me that you were okay like always. I gave you a hug and said thank you like i always did. You are so misunderstood by so many people. You are so loved by so many people. You always only wanted the best for CIW and you rarely said no to anything Ive ever asked you for JAM. Waking up and being notified of your passing brought me to tears. Youre in a better place and we'll miss you alot. Nothing will ever be the same. Thank you for all youve done and continue watching over our parish. We love you. RIP Cha Thuong - Mimi T Nguyen.

Instead of paying attention at our monthly board meeting this past Tuesday, 1/13/15, I was snapping ninja pics of Duc Ong to show Daniel and Dang his cute fuzzy hat that he always wears (we always giggled when we saw it because it made him look like a Russian Godfather). One thing that I do clearly remember was his reply regarding what to do with all of the church's maintenance issues that were brought up: "If it needs to be done, just do it, we never know when we will be called home." Duc Ong had been preparing for some time now. Not only was God ready for him, but very importantly, he was ready for God. I was definitely not ready for any of this. May we be gently reminded to humbly live each and every day with sincere love for ourselves and for one another, for this is how we can truly make God's earth kingdom a more beautiful place- just as Duc Ong has so carefully done. Thank you Lord and Mother Mary for looking out for us all and for taking care of our beloved Father- it is a blessing that he may join you in your kingdom now, at peace. Amen. — with Diep Cao

2015 has started out as a year of tragedies. Woke up to some really sad news. Rest in Peace Monsignor. He was an amazing priest, and was so supportive of our youth program and just our youths in general. Please keep him in you prayers. Cha Thuong always hyped up the youth. He kept saying in front of the congregation that we are the future of the church, and that we shouldn't be ignored. He's supported us in so many ways, allowing us to have JAMs, Life Teen, and all the other Youth Ministries. He came out to our staff parties, retreats, anything that his schedule and health would allow. Even though it's a sad day, we just need to stick together. Cause he is right, we are the future of the church. Let's do our part and do what we can to help our parish grow. Rest in Paradise Father, You'll definitely be missed. -- Davin Vo

so saddened at the news I found out today, but I know God has called you home. you were always so loving, kind, and compassionate towards us and you helped and supported us through all these years. without your help there would not have been the youth program at CIW and I am so thankful that you were the one to help us get all of this. don't know if it will be the same with you not around. I will miss you dearly! Rest in Paradise Mosignor Philippe - Lina Luu Nguyen

R.I.P our beloved Monsignor - Nhu Quynh Dau

Con càng nghĩ lại càng thương Cha nhiều lắm, Cha Thượng.. Cha đã phục vụ đến hơi thở cuối cùng không quản ngại bệnh tật. Nay Chúa gọi Cha về vì Ngài biết Cha đã làm tròn bổn phận của mình rồi. Con biết mình chỉ là một con chiên bình thường nhưng thật may mắn luôn được Cha nhớ tên, hỏi thăm, động viên và khen ngợi bất cứ khi nào con gặp Cha. Và... con biết Cha cũng không khỏe nhiều như lời Cha vẫn nói: "Cha khỏe lắm!" mỗi khi con hỏi Cha có khỏe không.. Nay Cha đi rồi, con không ngăn mình khỏi xúc động khi nhớ đến hình ảnh cuối cùng con nhìn thấy Cha trong Thánh Lễ chiều thứ 7 tuần trước, trông Cha khỏe mạnh, hồng hào và phúc hậu lắm. Chỉ mới đây thôi mà, Cha ơi..! frown emoticon Sự ra đi ra đi đột ngột của Cha đã để lại trong lòng "những người con ở lại" một nỗi đau quá lớn.. và chúng con luôn nhớ về Cha như tấm gương sáng cho một đời hy sinh phục vụ quên mình của Cha. Nguyện xin Thiên Chúa xót thương cứu rỗi linh hồn Philippe! You'll be always on my prayers, my Father. R.I.P Father Philippe Lê Xuân Thượng. Kathleen KhanhLinh Nguyen


Con cám ơn cha vì cuộc đời cha đã làm gương sáng cho con. Xin nhớ tới linh hồn Philippe trong lời cầu nguyện. - Tram H. Nguyen


 • Thứ sáu - 16/01/2015 23:42
Tin buồn: Đức ông Philiphê Lê Xuân Thượng Chánh xứ Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể vừa tạ thế sáng ngày thứ Sáu 16 tháng 01 năm 2015 tại Hoa Kỳ

TIN BUỒN:
  Tòa Giám Mục Giáo Phận Nha Trang được tin:
Đức ông Philiphê Lê Xuân Thượng Chánh xứ Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể - Giáo Phận Galveston – Houston – Hoa Kỳ đã qua đời sáng ngày thứ Sáu 16 tháng 01 năm 2015 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 72 tuổi, 45 năm Linh mục, ngài là người con thuộc Giáo xứ Tấn Tài, Linh mục Giáo phận Nha Trang.
Thánh lễ an táng do Đức Hồng y Daniel Dinardo, TGM giáo phận Galveston-Houston, chủ sự, lúc 10g00 thứ Sáu ngày 23 tháng 01 năm 2015 tại nhà thờ Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể - Giáo Phận Galveston – Houston – Hoa Kỳ.
Tòa Giám Mục Giáo Phận Nha Trang xin chân thành phân ưu với Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, với quý vị linh tông, huyết tộc trong tang quyến của Đức ông Philiphê.

Nguyện xin Chúa đón nhận và ân thưởng Đức ông Philiphê trong Nước Trời.