​​​​Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể thuộc Tổng Giáo Phận Galveston-Houston được chính thức thành lập vào năm 1998. Cố Đức Ông Phillipê Lê Xuân Thượng, vị Chánh Xứ tiên khởi, đã chăn dắt đoàn chiên nhỏ bé từ 300 gia đình, trở thành một giáo xứ Viêt Nam lớn nhất trong Tổng Giáo Phận với trên 6,000 người (1500 gia đình). Cố Đức Ông Phillippê đã qua đời đột ngột ngày 16 tháng 1 năm 2015.  Ngày 28 tháng 4 năm 2015, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám Mục TGP Galveston-Houston, đã bổ nhiệm Linh mục Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ kế nhiệm Cố Đức Ông Phillippê.  


Thành Viên Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể rất năng động và tiếp tục phát triển giáo xứ nhờ vào việc hy sinh thời gian, tài năng cùng những đóng góp quảng đại tinh thần và vật chất. Để có nơi cho các sinh họat của Giáo Xứ, năm 2005, Hội Trường Mẫu Tâm đã được xây cất.  Những sinh hoạt của Giáo Xứ có chương trinh Giáo Lý và Việt Ngữ, Giáo Lý Tân Tòng, các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành, học hỏi Phúc Âm, và những sinh hoạt của các thanh thiếu niên.  


Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể xin kính mời các bạn hữu đến với giáo xứ.

8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77099

Tel. 281.495.8133 Fax 281.568.1833 

info@giaoxungoiloi.org

Giáo xứ Ngôi Lời, 25% tổng số chỗ ngồi là khoảng 440 người cho mỗi thánh lễ.  Giáo xứ sẽ bắt đầu có thánh lễ lúc 6 giờ chiểu thứ Bảy ngày 2 tháng 5 và các thánh lễ Chúa Nhật, ngày 3 tháng 5 như thường lệ.

Theo chỉ thị của Đức Hồng Y DiNardo, để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch cho chính mình hoặc những người chung quanh, những ai đến khuôn viên nhà thờ, phải theo các quy định sau đây:

· Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc             tham dự thánh lễ.
· Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
· Tuân theo chỉ thị của những người hướng dẫn trong các thánh lễ.