Giáo Xứ Đức Kitô

                   Ngôi Lời Nhập Thể

8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77072 Tel 281.495.8133 Fax 281.495.4220  info@giaoxungoiloi.org  

 Christ the Incarnate Word Catholic Church welcomes you.  Come join us!

Kính chào Quý Đồng Hương đang viếng trang nhà của Giáo xứ
Christ the Incarnate Word Catholic Church was officially named a parish of the Galveston-Houston Diocese in 1998. Monsignor Le Xuan Thuong, the first and founding pastor, has faithfully lead his parish from a simple church of approximately 300 families into a faithful flock of 1,500 families (over 6,000 people). We are a vibrant Vietnamese-American parish that continues to grow as a result of communal sharing of time, talent, and treasure. We are also blessed with a wonderful community center that acts as a hub for religious and Vietnamese educational programs for parishioners of all ages.  Our church proudly offers ministries for community outreach, parish-life programs, prayer, bible study, among many other activities for the faithful. In addition, our Life Teen program comes alive with the gathering of hundreds of teens every Sunday for 2:30pm Mass during the school calendar.
 Giáo Xứ   Bí Tích  Bài Đọc Chúa Nhật   Phụng Vụ  Hội Đoàn & Sinh Hoạt  Phút Suy Niệm  Hình Ảnh Giáo Xứ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đức tin là một ơn thánh, một hồng phúc của Thiên Chúa.

Đức tin của Mẹ Maria như một con đường. Mẹ Maria đi trước chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin, Mẹ tháp tùng và nâng đỡ chúng ta. Đức tin của Mẹ Maria là một con đường theo nghĩa trọn cuộc sống của Mẹ là bước theo Con của Mẹ: Chính Chúa là đường, chính Chúa là hành trình. Tiến bước trong đức tin, bước tiến trong cuộc lữ hành thiêng liêng ấy chính là đức tin, và không là gì khác hơn là bước theo Chúa Giêsu, lắng nghe và để cho Lời Chúa hướng dẫn; nhìn như Chúa cư xử và đặt chân chúng ta theo vết chân của Chúa, có cùng những tâm tình và thái độ của Chúa: khiêm tốn, từ bi, gần gũi, nhưng quyết liệt từ khước thái độ giả hình, sống hai mặt, tôn thờ thần tượng.

MASSES AND RECONCILIATION


Sunday Masses 

Saturday:  6:00 pm

Sunday:    7:00am, 9:00am, 11:00am, 7:00pm
   
            Lifeteen Mass 2:30pm (English)  
          

Daily Masses

Monday-Saturday: 7:00am
1st Friday of the Month 7:30pm (Eucharistic Adoration after mass) 

Reconciliation
20 minutes before masses or by appointment


                   ***********************************************************************

Thánh Lễ Chúa Nhật:


Thứ Bảy      6:00pm Giuse Lê Văn Minh 832-858-1597

Chúa Nhật: 7:00am Gioan Nguyễn Văn Bản 281.565.1185

                   9:00am Phêrô Nguyễn Minh Quang 832.277.3468

                   11:00am Giuse Nguyễn Mậu Bình 832.978.4542 

                
  7:00pm Phanxicô Trần Văn Quang 832.566.3664

Tiếng Anh   2:30pm 

Thánh Lễ hằng ngày:  
7:00 Sáng

Thứ Sáu đầu tháng:
7:30 Tối (sau Thánh Lễ chầu Mình Thánh)

Giải Tội

20 phút trước Thánh Lễ, hay theo hẹn.
Thông Báo
  
Thông báo của Hội Đồng Mục Vụ: Thứ sáu ngày 20 tháng 2 vừa qua, là ngày cuối để các Linh Mục trong Giáo phận, đề đơn xin về làm Cha Chánh Xứ Giáo xứ chúng ta. Hội Đồng Mục Vụ đề nghị tất cả giáo dân trong giáo xứ hãy ăn chay cầu nguyện, hoặc hy sinh làm việc bác ái, từ thứ hai ngày mai đến hết thứ sáu ngày 27 tháng này, (Tuỳ theo ý của quý vị). Để cầu xin Thiên Chúa ban cho giáo xứ chúng ta, có Cha Chánh Xứ Mới theo Thánh Ý Chúa.

Lê Lá

 

Kết quả hình ảnh cho hinh don chua giesu vao thanh gierusalem


CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH:

Thứ 2 -  NGẮM ĐỨNG 7:30  ti
Thứ  3 -  NGẮM ĐỨNG 7:30  ti
Thứ  4 -  NGẮM ĐỨNG 7:30  ti


Tam Nhật Vượt Qua

Thứ Năm Tuần Thánh:
 
THÁNH LỄ RỮA CHÂN 7:30 ti

Sau Thánh Lễ Kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà Nguyện Giáo Xứ 
yêu cầu các Hội / Đoàn thể sau đây, làm một giờ Chầu Thánh Thể luân phiên cho đến 6:00 giờ sáng thứ sáu


 • 09:00 pm - 10:00 pm   Thiếu Nhi Thánh Thể
 • 10:00 pm - 11:00 pm   Hướng Đạo lạc Việt
 • 11:00 pm - 12:00 am   Lêgiô Mariê / Dòng Ba Đaminh 
 • 12:00 am - 01:00 am   Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
 • 01:00 am - 02:00 am   Đoàn Tông Đồng Fatima
 • 02:00 am - 03:00 am   Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
 • 03:00 am - 04:00 am   Ban Giáo Dục
 • 04:00 am - 05:00 am   Liên ca đoàn.
 • 05:00 am - 06:00 am   Nhóm Thánh Linh / Nhóm Cursillo


Thứ Sáu Tuần Thánh:
NGHI THỨC CHÚA CHỊU NẠN 3:00 chiều

7:30 tLÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA


Ý chính : Chúa Giêsu chết trên Thánh Giáđền thay tội ...Thứ Bảy Tuần Thánh:

  8:30 Ti LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

THÁNH L
Ễ VỌNG PHỤC SINH 9:00 Ti

Chúa Nhật Chỉ có 2 Thánh Lễ 9:00 và 11:00 sáng 
(không có Thánh Lễ 7:00 Chiều)


CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CỬU NHẬT CHÍN NGÀYĐể Tôn Kính Lòng Thương Xót của Chúa cách trọng thể, Giáo xứ sẽ tổ chức Tuần Chín Ngày do các hội đoàn hướng dẫn / cùng cuộc Cung Nghinh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa trong khuôn viên của giáo xứ. 

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Thứ Sáu Tuần Thánh  7:30pm HĐMV
Thứ Bảy Tuần Thánh  8:30pm HĐMV
Chúa Nhật Phục Sinh  8:30am HĐMV
 • Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh 7:30pm. Thiếu Nhi Thánh Thể (Thánh Lễ 8:00)
 • Thứ Ba Bát Nhật Phục Sinh 7:30pm. Liên Minh Thánh Tâm (Thánh Lễ 8:00)
 • Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh 7:30pm. Các Bà Mẹ Công Giáo (Thánh Lễ 8:00)
 • Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh 7:30pm. Lêgiô Mariê    
 • (Thánh Lễ 8:00)
 • Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh  7:30pm. Dòng Ba Đaminh  (Thánh Lễ 8:00)
 • Thứ Bảy Bát Nhật Phục Sinh 5:30pm. Tông Đồ Fatima       Lễ Chúa Thương Xót 

CUNG NGHINH ẢNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

6:15 chiều Chúa Nhật Chúa Tình Thương.

(Ngày  12 Tháng  04  Năm  2015). 

Hội / Đoàn vui lòng mặc Đồng Phục cùng mang Kỳ Đoàn.


Giáo xứ xin kính mời các Hội/ Đoàn thể, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, vui lòng tham dự Tuần Chín Ngày, cùng nhau tôn kính Lòng Thương Xót Chúa, và cầu nguyện cho giáo xứ, gia đình, và chính chúng ta.
Đặc biệt ngày Cung Nghinh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa, để nói lên Tinh Thần Hiệp Nhất trong tình yêu Thương của con Thiên Chúa, qua Giáo Xứ mang chính tên của Ngài là Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. 

Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ,
Phêrô Võ Minh Học

                  SCHEDULE

T.T.V   Thánh Thể

T.T.V   Đọc Sáchcache/wst.opf.4596673.xml

Archdiocese of Galveston-Houston
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể


Cha Chánh Xứ
....................

Cha Phó Xứ
..............

Thầy Phó Tế

Giuse Nguyễn Sĩ Bạch

Phêrô Nguyễn Đức Cường 

Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ
Phêrô Võ Minh Học
832-790-0816

Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh
Phanxicô Trần Văn Quang
832-566-3664

Lời suy niệm cuối cùng của Chủ Chiên


Tri
u đi Thiên Chúa đã đến gn… 
Hãy ăn năn sám hi.

Minh là một lu
t sư không chê trách được trong ngh nghip. Minh không bao gi nhn tin đút lót, trái li sn sàng giúp người góa ba, k nghèo khó, cô thân cô thế mà không đòi hi mt đng thù lao. Anh còn có nhng c ch tt đp khác như giúp người mù băng qua đường. Anh được nhiu người biết đến và ca ngi. Nhưng anh quá t ph t mãn, coi mình hơn k khác. Mt biến c xy đến vi anh.

Mt chiu n trên đường v nhà sau ngày làm vic mt nhc, anh thong th bách b trên cu Trường Tin (Huế), va hóng gió chiu va ngm cnh hoàng hôn đang nh ngã bóng trên lp người nhn nhp mua bán bên b sông. Tình c anh thy bóng dáng mt thiếu ph đang nghiêng mình trên thành cu. Ri mt tiếng đng mnh như có mt vt gì nng rơi xung làm nước tung tóe lên. Anh dng bước. TIẾP THEO.......

Những Lời suy niệm quá khứ: Đức Ông Lê Xuân Thượng


Phân Ưu & Tâm Tình về
Đức Ông Lê Xuân Thượng

Thánh lễ an táng Đức Ông Phillipe Lê Xuân Thượng đã được cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ sáu ngày 23 tháng 1 năm 2015 do Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám Mục tổng giáo phận Galveston-Houston chủ tế tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể.  Cùng đồng tế với Ngài có Cha Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Galveston Houston, bạn từ thưở niên thiếu của Đức Ông Cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh, Giáo Phận Sydney, Australia, và 82 Linh Mục trong linh mục đoàn.  Trước khi thánh lễ bắt đầu, Đức Hồng Y Daniel DiNardo đã đọc lời chia buồn của Niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Hồng Y Angelo Sodano gởi tới cho Ngài.  Cha Thụ đã đọc lại lời tiếng Việt:

“Kính thưa Đức Hồng Y DiNardo,
Hay tin Đức Ông Lê Xuân Thượng vừa qua đời, tôn xin hiệp lời phân ưu với Giáo dân Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể trong tổng giáo phận của Đức Hồng Y. 
Tôi còn nhớ rõ những kỷ niệm quý mến về Đức Ông Thượng khi Ngài làm bí thư cho tôi ở Toà Sứ Thần tại Chí Lợi trước khi thuyên chuyển tới Houston. 
Thưa Đức Hồng Y, tôi muốn gửi đến Ngài, đến cộng đồng công giáo nơi Đức Ông Thượng đã là một Mục Tử hăng say, đến gia đình và bạn bè của Đức Ông lời chia buồn chân thành và lời cầu nguyện tha thiết của tôi.  Nguyện xin Thiên Chúa là Mục Tử nhân lành ban cho Đức Ông Thượng cuộc sống Vĩnh cửu.

Trân trọng trong Chúa Kitô và Mẹ Maria, 
Niên trưởng Hồng Y đoàn Angelo Sodano.”

Đức Hồng Y đã ưu ái nhường phần bài giảng lại cho người bạn từ thời niên thiếu của Đức Ông là Cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh, đến từ Giáo Phận Sydney, Australia.  Cha Thạnh nhắc lại tình bạn của hai người từ thời niên thiếu cùng một Cha Bố đỡ đầu tại giáo phận Nha Trang.  Hai người lãnh nhận chức Linh Mục cùng một ngày, ngày 28 tháng 11 năm 1970 tại Manila, Phi Luật Tân do Đức Chân Phước Cố Giáo Hoàng Phao Lô VI truyền chức thánh.  Cha Thạnh chia sẽ về những đức tính thánh thiện của Đức Ông trong cương vị của một người Mục Tử nhân lành và của một người bạn nhân hậu.  Là một người làm việc trong ngành ngoại giao của Toà Thánh, đậu bằng Tiến Sĩ Giáo Luật tại đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Rôma, nhưng lúc nào Đức Ông cũng khiêm nhường. Ngài cũng nhắc lại những câu Thánh Vịnh mà Đức Ông thường tâm đắc: “Tình thương Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời", "Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ con..". Với giọng nói hiền từ, Cha Thạnh tin tưởng rằng rồi chúng ta sẽ được gặp lại Đức Ông trên nước Thiên Đàng.
Những người tham dự lễ an táng của Đức Ông đã được lãnh nhận phép lành của Đức Giáo Hoàng theo như lá thư của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Tổng Trưởng Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh gởi Đức Hồng Y Daniel DiNardo.  Ngài gởi lời chia buồn của Đức Thánh Cha:

“Trọng kính Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám Mục Galveston-Houston.
Đức Thánh Cha đau buồn khi được tin Đức Ông Philippe Lê Xuân Thượng qua đời và Ngài gửi lời phân ưu sâu thẳm đến Đức Hồng Y, thân bằng, quyến thuộc và bạn hữu của Đức Ông Philippe.  Xin phó thác linh hồn Đức Ông Thượng vào lòng từ ái của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và Đức Thánh Cha ưu ái ban phép lành tòa thánh đến cho mọi người tham dự thánh lễ an táng của Đức Ông như bảo chứng của ơn bình an và sự an ủi, nâng đỡ trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Đức Hồng Y Pietro Parolin, 
Tổng Trưởng Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
Điện Vatican ngày 22 tháng 1 năm 2015”

Trước ngày lễ an táng, linh cữu của Đức Ông đã được quàn liên tục tại giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời  Nhập thể từ thứ Hai cho đến thứ Sáu. Các cánh cửa của ngôi Giáo Đường luôn mở rộng để cho giáo dân và quý đồng hương đến viếng Ngài. Theo ý nguyện của Ngài, linh cữu được quàn một cách rất đơn sơ, nằm sát mặt đất, không vòng hoa và không trang hoàng lộng lẫy. Điều này cho chúng ta thấy tinh thần đơn sơ phục vụ của Ngài. Con người được sinh ra từ tro bụi, và khi chết thì trở về với bụi tro. Ngài đã cho chúng ta hiểu được thế nào là sinh ký tử qu'y, sống gởi thác về vâng phục theo Ý Thánh Chúa. 
Các Linh Mục, Giám Mục, Tổng Giám Mục đã luân phiên nhau dâng thánh lễ cho Đức Ông tại giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể cùng với sự tham dự thánh lễ của các Tu Sĩ nam nữ và các giáo xứ, cộng đoàn, đoàn thể Công Giáo thuộc tổng giáo phận Galveston-Houston.  Các vị dân cử trong khu vực, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, và quý đồng hương đã đến phân ưu, thăm viếng, và cầu nguyện. Vào ngày thứ Hai, Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức dâng buổi cầu nguyện. Thánh lễ cầu nguyện do giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đảm nhiệm, Cha cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Phêrô Chu Ngọc Thành chủ tế. Cộng đoàn giáo xứ Thánh Tâm đã dâng thánh lễ cầu nguyện vào hôm thứ Ba do Cha Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ chủ tế.
Thánh lễ cầu nguyện ngay sau nghi thức phát tang vào hôm thứ Tư do Đức Giám Mục George Sheltz chủ tế.  Cha Giuse Bùi Tiến giảng thuyết.  Hàng ngàn giáo dân đã tham dự với vòng tang trên đầu để tưởng nhớ đến vị Cha chung của mình.  Linh cữu của Đức Ông vẫn nằm đơn sơ nơi mặt đất nơi cung thánh. Tuy nhiên, khăn tang của hàng ngàn mái đầu đã tăng thêm vẻ trang nhiêm lộng lẫy của thánh lễ mà không có vòng hoa nào có thể sánh được. 
Thánh lễ cầu nguyện do Đức Tổng Giáo Mục Joseph Fiorenza chủ tế đã mang lại nhiều kỷ niệm và nước mắt cho giáo dân qua bài giảng của mình vào hôm thứ Năm.  Đặc biệt, trước thánh lễ, Đức Cha đã nhờ Cha Thụ đeo cho Ngài vòng tang trên đầu.  Ngài đã cùng với hàng ngàn giáo dân để tang cho Đức Ông.  Đức Tổng Giáo Mục Joseph Fiorenza là người đã cùng luôn sát cánh với Đức Ông trong việc xây dựng giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể.  Ngài nhắc lại ngày đầu tiên khi trao bài sai cho Đức Ông về xây dựng giáo xứ thì giáo xứ chỉ là một bãi đất trống với hai bàn tay trắng.  Hôm nay, sau 16 năm, thì giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể đã là một giáo xứ lớn với hàng ngàn giáo dân và hoàn toàn trả hết nợ.  Tuy nhiên thành quả của Đức Ông không chỉ là vị linh mục tiên khởi tạo dựng giáo xứ,  mà thành quả lớn nhất của Ngài là đã tạo được không khí gia đình công giáo cho toàn thể giáo dân của Ngài và cho cộng đồng người Việt trong khu vực.  Cuối lễ, trong lời cám ơn của giáo xứ, anh Võ Minh Học, chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ đã nhắc lại ân nghĩa của Đức Cha khi đã đồng hành với Đức Ông trong ngày đầu tiên của giáo xứ và trong nhiều năm qua, cũng như ngày cuối cùng trong lễ tiễn biệt Đức Ông về nơi Thiên Quốc.  Cuối thánh lễ, Đức Cha đã ngậm ngùi “tạm biệt người bạn của tôi, hẹn gặp lại bạn trên nước Thiên Đàng, nhà Cha của chúng ta”. 
Trước thánh lễ an táng trong ngày thứ Sáu, đại diện của gia đình Đức Ông đã gởi lời cảm tạ tới toàn thể quý Hồng Y, quý Tổng Giám Mục, Giám Mục, quý Linh Mục Tu Sĩ, quý cộng đồng dân Chúa và toàn thể quý đồng hương.  Các lời phân ưu chia buồn của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc, của Toà Giám Mục Nha Trang, và của Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đã được chia sẽ đến giáo dân. 
Sau thánh lễ an táng ngày thứ Sáu, Đức Hồng Y Daniel DiNardo đã tiễn đưa linh cữu của Đức Ông qua khỏi cửa nhà thờ về nơi an nghĩ cuối cùng.  Ngài đã tạo hơi ấm trong lòng giáo dân khi thấy vị chủ chăn trong tổng giáo phận của mình đã không quản ngại khí trời lạnh lẽo, sát cánh với giáo dân trong bước đường cuối cùng của Đức Ông.  Dưới cơn mưa lạnh, mọi người đã cùng với linh cữu của Đức Ông đi qua 14 chặng đàng thánh giá trước khi lên xe đi ra nghĩa trang.  14 chặng đàng thánh giá là đoạn đường gian khổ mà Đức Chúa Giêsu đã đi qua trước khi bị đóng đinh trên cây Thánh Giá để chuộc tội cho nhân loại.  Mọi người đã chiêm nghiệm và thương nhớ Đức Ông khi cùng với linh cữu của Ngài đi qua 14 chặng đàng Thánh Giá lần cuối để tưởng niệm sự mầu nhiệm thương khó của Đức Chúa Giêsu. 
Đoàn xe đưa tang dài dằng dặc với sự hộ tống của hơn 20 xe cảnh sát đi qua những con đường thân quen của khu Southwest trong thành phố Houston đến nghĩa trang Forest Park Westhiemer.  Tuy là ngày thứ Sáu, còn vướng bận công ăn việc làm mà hàng ngàn giáo dân và quý đồng hương vẫn đến đễ tiễn đưa Người lần cuối.  Dưới cơn mưa se lạnh, một rừng tang trên những mái đầu đã quây quần bên Cha Thạnh, Cha Thụ, Cha Tiến và các Linh Mục Tu Sĩ.  Những khuôn mặt ướt đẫm, không biết vì nước mưa hay nước mắt tiễn đưa Người?  Cha Thạnh khi làm lễ huyệt đã nhắc lại sự trở về thành tro bụi khi con người được Thiên Chúa tạo ra từ bụi tro, sinh ký tử quy, sống gởi thác về.  Cha Thụ đã giúp giáo dân với những lời cầu nguyện sau cùng trong đức tin, đức cậy, và đức mến với sự nhận thức là “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. 
Kiếp này ta chỉ bước qua, kiếp sau phán xét ngày ta xum vầy.  Bảy năm trước đây khi bị ngất đi tại bàn thờ lúc đang dâng thánh lễ cùng với giáo dân của mình, lúc tỉnh dậy, Đức Ông Phillippe Lê Xuân Thượng đã có một lời nguyện: Lạy Chúa, khi con sinh thì xin Ngài hãy thương xót con, con muốn chết bên chân bàn thờ tại nơi giáo xứ của con.  Điều mong ước đó đã trở thành hiện thực khi Ngài đã được gọi về Nhà Chúa vào lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 1 năm 2015 trong lúc đang chuẩn bị thánh lễ, phục vụ cho giáo dân của mình.  Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con xin được mượn lời của Đức Tổng Giám Mục  Joseph Fiorenza: “tạm biệt người bạn của tôi, hẹn gặp lại bạn trên nước Thiên Đàng, nhà Cha của chúng ta”.

Thư ký Hội Đồng Mục Vụ, 
Phêrô Võ Tiến Đạt