8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77099

Tel. 281.495.8133 Fax 281.568.1833 

info@giaoxungoiloi.org

Ngày 17 tháng 3 năm 2020

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,

Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục TGP Galveston-Houston, chiều nay đã gửi những chỉ thị dưới đây.  Cần bắt đầu thi hành từ ngày mai, thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có chỉ thị mới:

 • Không có thánh lễ các ngày trong tuần và Chúa Nhật. Không có giờ cầu nguyện chung trong nhà thờ.
 • Giáo hữu được khuyến khích tham dự Thánh Lễ qua các phương tiện truyền thông.                                                                                      Website của TGP cho các thánh lễ trên mạng: https://www.archgh.org/news-data/latest-news/parishes-streaming-masses-live-online/
 • Ngày Chúa Nhật, ngày dành riêng cho Chúa, mọi người trong gia đình cần cầu nguyện chung và chia sẻ Lời Chúa tại tư gia.                     Website các bài đọc Việt Ngữ: http://www.dongcong.net/Calendar/2020/03.html  Các bài đọc Anh Ngữ:  http://www.usccb.org/
 • Mang Mình Thánh Chúa như của Ăn Đàng cho các bệnh nhân hấp hối, dành cho các Linh Mục. Các Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường hoặc bất cứ ai khác sẽ không mang Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân trong thời gian này.
 • Bí Tích Rửa Tội cho trẻ em sẽ tạm ngưng, ngoại trừ trường hợp nguy tử.
 • Không có thánh lễ Hôn Phối. Nếu có cử hành hôn phối, chỉ có nghi thức Lời Chúa ngắn gọn và không được tụ họp trên 10 người.
 • Không có thánh lễ an táng, chỉ có nghi thức tiễn biệt tại nhà quàn và chôn cất tại nghĩa trang.  


***Nhà thờ Ngôi Lời vẫn mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày, để những ai muốn có thể viếng Chúa và cầu nguyện riêng. Trong trường hợp cần thiết, nếu ai cần xưng tội, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ giờ làm việc: 9 giờ sáng đến 5 chiều.***

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đầy lòng thương xót, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chữa lành chúng con và toàn thế giới đang đau khổ vì cơn dịch corona. Amen!

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ
________________________________________________________________________________________________________________
Ngày 16 tháng 3 năm  2020
 
Kính Chào Quý Ông Bà và Anh Chị Em,

Vì tình trạng khẩn trương của dịch corona,  Giáo Xứ sẽ hủy bỏ Giải Tội và Tĩnh Tâm:

 • Bốn (4) ngày Giải Tội cho Mùa Chay (các ngày 16, 17, 23 và 24 tháng 3)
 • Tĩnh Tâm Mùa Chay (ngày 20 và 21 tháng 3).


Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đầy lòng thương xót, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chữa lành chúng con và toàn thế giới đang đau khổ vì cơn dịch corona. Amen!

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ

________________________________________________________________________________________________________________
Ngày 13 tháng 3 năm  2020

Kính chào thăm quý Ông Bà, Anh Chị Em quý mến:

Hai tuần lễ vừa qua, trong các thánh lễ, chúng ta đã thi hành những chỉ thị của Tòa Tổng Giám Mục phòng ngừa lây bệnh dịch Corona - COVID-19.

Hôm qua và hôm nay, Tòa Tổng Giám Mục đã có thêm những chỉ thị mới cần thi hành, xin gửi đến mọi người như sau:
Giáo xứ vẫn có thánh lễ như thường lệ hằng ngày và cuối tuần. Tuy nhiên, trong thời gian bệnh dịch corona, không buộc phải tham dự thánh lễ cho tới khi có chỉ thị mới.

Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ Tham dự thánh lễ:

 • Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
 • Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
 • Nếu trên 60 tuổi.
 • Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.


Tất cả các sinh hoạt khác như hội họp, học thánh kinh, tập hát, tụ họp đông người và các sinh hoạt khác trong và ngoài nhà thờ trong khuôn viên giáo xứ xin tạm ngưng cho tới khi có chỉ thị mới của Tòa Giám Mục Tổng Giáo Phận Galveston-Houston.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đầy lòng thương xót, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chữa lành chúng con và toàn thế giới đang đau khổ vì cơn dịch corona. Amen!

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ